Regulamin

Regulamin

Proszę przeczytać te warunki regulaminu przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym Jolantha Fashion

Jolantha Fashion
Cheltenham
27 Townsend Street
GL51 9HA
Gloucestershire
Wielka Brytania

Dostęp i korzystanie z Serwisu jest warunkiem zaakceptowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Warunki te mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które posiadają do niego dostęp lub korzystających z Serwisu.
Poprzez dostęp i korzystanie z Usługi wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunkach to nie może uzyskać dostępu do usługi.
Dostęp i korzystanie z Serwisu jest warunkiem zaakceptowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Warunki te mają zastosowanie dla wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które dostęp lub korzystających z Serwisu.
Poprzez dostęp i korzystanie z Usługi wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunkach to nie może uzyskać dostępu do usługi.

Zakupy

Zachęcamy do zapoznania się z Państwa prawa zawarte w sprzedaży towarów ustawy 1979, nieuczciwych warunków w umowach Act 1977 oraz nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich Regulaminu z 1999 r.
Jeśli jesteś zdecydowany do zakupu produktów lub usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu („Nabycie”), może zostać poproszony o dostarczenie pewnych informacji istotnych do zakupu w tym, bez ograniczeń, numer karty kredytowej, data ważności karty kredytowej, Twój adres rozliczeniowy, a twoje dane wysyłki.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: ma prawo do korzystania z wszelkich kart kredytowych, do dokonywania płatności w związku z jakimkolwiek zakupem; oraz że, informacje dostarczone do nas są prawdziwe, poprawne i kompletne. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że Firma Jolantha Fashion, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze składania fałszywych lub nierzetelnych informacji.
Składając takie informacje, przyznajesz nam prawo do świadczenia tych informacji osobom trzecim w celu ułatwienia zakończenia zakupów.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w dowolnym czasie z pewnych powodów, w tym między innymi do: produktu lub dostępności usług, błędu w opisie lub cenie produktu lub usługi lub błędu w zamówieniu. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że Firma Jolantha Fashion nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z takiego odwołania.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w przypadku oszustwa lub nieuprawnionym, lub gdy legalność transakcji jest podejrzana.
Dostępność, Błędy i nieścisłości
Nasza baza produktów i usług w Serwisie jest stale aktualizowana. Produkty lub usługi dostępne w naszym Serwisie mogą zostać wycenione błędnie, opisane błędnie, oaz błędnie może być określona dostepność towaru, a my możemy doświadczyć opóźnień w aktualizacji informacji w Serwisie oraz w naszej reklamie na innych stronach internetowych. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że każda taka oferta produktu lub usługi nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym, oraz do pociagnięć konsekwencji prawnych.
Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności lub kompletności informacji, w tym cen, zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz ich poprawiania błędów, niedokładności lub pominięcia w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Sekcja „Dostępność, błędy i nieścisłości” jest bez uszczerbku dla istniejących praw ustawowych.

Konta

Po utworzeniu konta w naszym sklepie, musisz dostarczyć nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne w każdym czasie. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie warunków, które mogą spowodować natychmiastowe zamknięcie konta w naszym serwisie.
Jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie hasło, którego używasz do uzyskania dostępu do Serwisu oraz za wszelkie działania w ramach hasła, czy hasło jest z naszego Serwisu lub usług osób trzecich.
Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Należy niezwłocznie powiadomić nas po uzyskaniu informacji o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionego korzystania z jego konta.
Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Firmy Jolantha Fashion. Serwis jest chroniony prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami zarówno w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być używane w połączeniu z każdego produktu lub usługi bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy Jolantha Fashion.

Linki do innych stron internetowych

Nasz serwis może zawierać linki do zewnętrznych stron lub usług internetowych, które nie są własnością i nie pozostają pod kontrola Firmy Jolantha Fashion.
Firma Jolantha Fashion, nie ma żadnej kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za, zawartości, polityki prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich lub usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma Jolantha Fashion nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez, lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarów lub usług dostępnych na, lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.
Radzimy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności jakichkolwiek zewnętrznych witryn lub usług internetowych, które odwiedzasz.

Zamknięcie konta

Możemy zamknąć lub natychmiastowo zawiesić konta lub zobowiazania, bez uprzedzenia i bez ograniczeń w przypadku naruszenia Warunków Regulaminu
Podczas takiego działania, prawo do korzystania z Usługi będzie natychmiast zatrzymane.
Jeśli Ty chcesz zamknąć konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi, bez żadnych konsekwencji.

Prawo rządowe

Warunki te są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa.
Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w zakresie naszych usług, i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy odnośnie Serwisu.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub wymiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Jeśli będą wprowadzane zmiany regulaminu powiadomimy Cie o tym 30 dni wcześniej przed wprowadzeniem w życie. Jeśli nie zgodzisz się z nowymi warunkami, musisz zaprzestać korzystania z usługi.

Polityka prywatności oraz Cookie Policy

Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności i polityki Cookies.
Musisz przeczytać naszą politykę prywatności i polityki cookie przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania dotyczące tych Warunków.

www.jolantawiejacha.com

Regulamin