Regulamin

Regulamin

Proszę przeczytać te warunki regulaminu przed dokonaniem zakupu

w sklepie internetowym Jolantha Fashion.

Jolantha Fashion

27 Townsend Street
GL51 9HA 

Cheltenham Spa
Gloucestershire
United Kingdom 

Dostęp i korzystanie z Serwisu jest warunkiem zaakceptowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Warunki te mają zastosowanie dla wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które posiadają do niego dostęp lub korzystających z Serwisu.

Poprzez dostęp i korzystanie z Usługi wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków,  to nie możesz uzyskać dostępu do usługi.

 

Zakupy

Zachęcam Cię  do zapoznania się z  prawami zawartymi  w sprzedaży towarów: ustawy z 1979 o nieuczciwych warunkach w umowach Act 1977,  oraz nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich – Regulaminu z 1999 r.

Jeśli jesteś zdecydowany do zakupu produktów,  lub usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu (“Nabycie”), możesz zostać poproszony o dostarczenie pewnych informacji istotnych do zakupu w tym, (bez ograniczeń), numer karty kredytowej, data ważności karty kredytowej, Twój adres rozliczeniowy, a Twoje dane wysyłki.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: ma prawo do korzystania z wszelkich kart kredytowych, do dokonywania płatności w związku z jakimkolwiek zakupem; oraz że, informacje dostarczone do mnie są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że Firma Jolantha Fashion, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty,  lub szkody wynikające ze składania fałszywych informacji,  lub nierzetelnych informacji.

Podająć takie informacje, przyznajesz mi prawo do świadczenia tych informacji osobom trzecim w celu ułatwienia zakończenia zakupów.

Firma Jolantha Fashion  zastrzega sobie prawo do odmowy,  lub anulowania zamówienia w dowolnym czasie z różnychb powodów. Między innymi zmiany ceny produktu,  lub dostępności usług, błędu w opisie produktu,  lub usługi,  lub błędu w zamówieniu.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że Firma Jolantha Fashion nie ponosi odpowiedzialności za straty, lub szkody wynikające z takiego odwołania.

 Dostępność. Błędy i nieścisłości

Baza produktów i usług w Serwisie jest stale aktualizowana.

Produkty lub usługi dostępne w  Serwisie firmy Jolantha Fashion,  mogą zostać wycenione błędnie, opisane błędnie, oaz błędnie może być określona dostepność towaru. Firma Jolantha Fashion.  może doświadczyć opóźnień w aktualizacji informacji w Serwisie, oraz w reklamie na innych stronach internetowych.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że każda taka oferta produktu lub usługi nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym, oraz do pociagnięć konsekwencji prawnych.

Jolantha Fashion zastrzega sobie prawo do zmian,  lub aktualizacji informacji.  oraz poprawiania błędów, niedokładności,  lub pominięcia,  w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Sekcja “Dostępność, błędy i nieścisłości” jest bez uszczerbku dla istniejących praw ustawowych.

Konta

Po utworzeniu konta w naszym sklepie, musisz dostarczyć nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne w każdym czasie. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie warunków, które mogą spowodować natychmiastowe zamknięcie konta w naszym serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła, którego używasz do uzyskania dostępu do Serwisu,  oraz za wszelkie działania w ramach hasła, obojętnie, czy hasło jest z naszego Serwisu,  lub usług osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Należy niezwłocznie powiadomić nas po uzyskaniu informacji o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionego korzystania z jego konta.
Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Firmy Jolantha Fashion.

Serwis jest chroniony prawami autorskimi, znakami towarowymi,  oraz innymi prawami zarówno w Wielkiej Brytanii i jak w innych krajach. Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być używane w połączeniu z każdym produktem lub usługią, bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy Jolantha Fashion.

Linki do innych stron internetowych

Serwis  Jolantha Fashion, może zawierać linki do zewnętrznych stron,  lub usług internetowych, które nie są własnością i nie pozostają pod kontrola Firmy.

Firma Jolantha Fashion, nie ma żadnej kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za, zawartości, polityki prywatności,  lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych,  osób trzecich lub ich usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma Jolantha Fashion nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za szkody lub straty spowodowane,  lub rzekomo spowodowane przez, lub w związku z wykorzystaniem, lub poleganiem na takich treściach, towarów lub usług dostępnych na, lub za pośrednictwem takich stron internetowych.  lub usług.

W takich przypadkach proszę  zapoznać się z warunkami i polityką prywatności jakichkolwiek zewnętrznych witryn,  lub usług internetowych, które odwiedzasz.

Zamknięcie konta

Firma Jolantha Fashion może zamknąć,  lub natychmiastowo zawiesić konta,  lub zobowiazania, bez uprzedzenia i bez ograniczeń w przypadku naruszenia warunków Regulaminu

Podczas takiego działania, prawo do korzystania z Usług Firmy,  będzie natychmiast zatrzymane.

Jeśli Ty chcesz zamknąć konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi,  bez żadnych konsekwencji.

Prawo rządowe

Warunki te są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa.

Mój brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa,  lub postanowienia niniejszego Regulaminu, nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne,  lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostają w mocy.

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Firma Jolantha Fashion,  w zakresie moich  usług, i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy odnośnie Serwisu.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub wymiany niniejszych warunków w dowolnym czasie. Jeśli będą wprowadzane zmiany regulaminu powiadomię Cie o tym,  30 dni wcześniej przed wprowadzeniem w życie.

Jeśli nie zgodzisz się z nowymi warunkami, musisz zaprzestać korzystania z Usługi.

Polityka prywatności oraz Cookie Policy

Proszę zapoznać się z  olityką prywatnościFirmy Jolantha Fashion i polityki Cookies.
Musisz przeczytać naszą politykę prywatności i polityki cookie,  przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Skontaktuj się ze mnąi, jeśli masz jakieś pytania dotyczące tych warunków.

www.jolantawiejacha.com

Regulamin